Image

SCANDINAVIAN CAR WASH

En revolution med många vinnare

Scandinavian Car Wash är ett nytt koncept inom biltvätt, med miljövänliga anläggningar, hög kvalitet på tvätten och enkel tillgänglighet i form av obemannade anläggningar som kan tvätta 12–15 bilar i timman dygnet runt alla dagar i veckan.

Förutom att konceptet är konkurrenskraftigt genom sina kundfördelar, är konceptet ett mycket intressant "inveserings-case". Främst genom att anläggningarna levereras som ett "turn-keypaket", färdiga för montering  och därmed möjliggör en mycket snabb etablering och tillväxttakt.

våra biltvättar

Anläggningarna är ”tvättunnlar” med möjlighet att tvätta 12-15 bilar i timmen, jämfört med maximalt 7–8 bilar/timme i traditionella anläggningar.

Alla tvättanläggningar byggs med samma grafiska profil så som på byggnad, utrustning, skyltning och arbetskläder. Vi kommer att använda oss av små, färdigbyggda anläggningar som levereras och slutmonteras på plats.

Bättre tvättresultat och kvalitet

Förutom snabbheten bygger konceptet på teknologi som ger betydligt bättre tvättresultat och mer skonsam tvätt för bilens ytskikt. Det nya tvättkonceptet arbetar med den modernaste teknologin ur miljösynpunkt.

För att kunna erbjuda marknadens krav på biltvättar samarbetar vi med branschen världsledande biltvättssutrustningar som kan leverera teknologin och utrustningen till Scandinavian Car Wash. Konceptet ska finnas på bra platser där en snabb, högklassig och miljöanpassad biltvätt även bidrar till att dra kunder till områdets butiker, restauranger och andra verksamheter.

varumärket

Image Image

konceptbilder

Image
Image
Image

Nuläge och marknadsförutsättningar

Branschen idag – och i framtiden

Samtidigt som traditionella biltvättar har det allt tuffare behövs fler och bättre biltvättar. Vi ser en möjlighet i att nya och fler tvättanläggningar behöver byggas i takt med att oljebolagen i allt högre grad "slimmar" sina stationer genom att stänga butiker och tvätthallar. Det registreras fler bilar varje år men antalet biltvättar minskar.

Ökade miljökrav och ökat miljöintresse

Samtidigt finns ett stort behov av bättre biltvättar. Det är inte längre tillåtet att tvätta sin bil på egen uppfart eller på gatan och släppa ut tvättvattnet i dagvattnet. Miljöfrågor blir också allt viktigare för en bredare allmänhet. Samtidigt får det inte kosta för mycket och inte ta för lång tid.

Vi erbjuder ett attraktivt alternativ

 • Kunderna får tillgång till snabb, högkvalitativ och miljömässigt hållbar biltvätt.
 • Tvätten går snabbare än i traditionella tvättanläggningar.
 • Automatiska kameror och betalsystem via en app eller betalterminal gör det smidigt, enkelt och säkert. 
 • Bilarna får ett högklassigt tvättresultat med automatisk vaxning och blir rena och torra. 
 • Öppet alla dagar i veckan dygnet runt, 24/7.

Äntligen en biltvätt som är snäll mot miljön

Att kunna erbjuda miljömässigt hållbar biltvätt är inte bara nödvändigt utan också något kunderna vill känna sig trygga med. Miljö och hållbarhet är ett av våra viktigaste fokus, och Scandinavian Car Washs anläggningar kommer att vara överlägsna traditionella tvättar ur miljösynpunkt tack vare teknologi och system som reducerar miljöpåverkan.

 • Alla tvättprodukter som används i tvättarna är Svanen-märkta.
 • 85 % av vattnet återanvänds och vattnet renas med biologisk rening i ett slutet system.
 • Hela anläggningen kan Svanen-märkas.
 • Solpaneler kommer att monteras på tak för mindre miljöpåverkan samt energisparande.

Etableringsstrategi för Scandinavian car wash

För fastighetsägare, köpcentrum, bensinmackar

Scandinavian Car Wash har för avsikt att etablera sig i hela Skandinavien. För att nå maximal lönsamhet och tillväxt är siktet inställt på bra lägen nära köpcentrum och andra platser med mycket trafik. Under hösten 2019 sker en investeringsrunda där vi söker investerare som vill vara med och bygga upp Skandinaviens största biltvättskedja.

Image

För investerare

Vi har för avsikt att etablera Scandinavian Car Wash med obemannade anläggningar. Biltvättarna kan snabbt komma upp i en volym som ger väsentligt högre lönsamhet än traditionella tvättar. Vår ambition är att teckna långa avtal och bygga långsiktig stark lönsamhet med goda resultat för våra investerare.

För våra kunder

 • Kunderna får tillgång till snabb, högkvalitativ och miljömässigt hållbar biltvätt.
 • Tvätten går snabbare än i traditionella tvättanläggningar.
 • Tack vare betalsystem via en app behöver de inte kliva ur bilen eftersom kameror registrerar reg-numret och kunden betalar med appen.
 • Kunden erbjuds också att teckna abonnemang som ger tillgång till att tvätta hur ofta man vill till ett fast pris per månad.
 • Bilarna får ett högklassigt tvättresultat med automatisk vaxning och blir rena och torra. 
Image

Var med på en lönsam resa

Scandinavian Car Wash har för avsikt att etablera sig i hela Skandinavien. För att nå maximal lönsamhet och tillväxt är siktet inställt på enbart bra lägen nära köpcentrum och andra platser med mycket trafik. Under hösten 2019 sker en investeringsrunda där vi söker investerare som vill vara med och bygga upp Skandinaviens mest intressanta och modernaste biltvättkedja! Vi söker även mark/fastighetsägare, köpcentrum, bensinkedjor och andra aktörer med lämplig mark för etablering, och som ser möjligheterna till ökad trafik och kundtillströmning. Vi medverkar gärna som partner vid presentation och planering av exempelvis nya handelsplatser.

Följ med på vår resa

Hör av dig
Intresserad? Hör av dig till oss så berättar vi mer om investeringsrundan, våra planer och möjligheterna att vara med och ta del av direkta eller indirekta vinster med de modernaste och miljövänligaste biltvättarna.
Genom att klicka i denna knapp så lämnar du ditt samtycke för att vi använder dina uppgifter för att komma i kontakt med dig. Läs om vår dataskyddspolicy
Image
Image
Image

SCANDINAVIAN CAR WASH

En revolution med många vinnare

Scandinavian Carwash är ett nytt koncept inom biltvätt, med miljövänliga anläggningar, mycket hög kvalitet på tvätten och hög tillgänglighet i form av obemannade anläggningar som kan tvätta 15–20 bilar i timmen.

Förutom att konceptet är konkurrenskraftigt genom sina kundfördelar, har konceptet stora fördelar för investerare. Främst genom att anläggningarna levereras färdiga för byggnation/montering, och därmed möjliggör en mycket snabb etablering och tillväxttakt.

Våra biltvättar

Anläggningarna är ”tvättunnlar” med möjlighet att tvätta 12-15 bilar i timmen, jämfört med maximalt 7–8 bilar/timme i traditionella anläggningar.

Alla tvättanläggningar byggs med samma grafiska profil så som på byggnad, utrustning, skyltning och arbetskläder. Vi kommer att använda oss av små, färdigbyggda anläggningar som levereras och slutmonteras på plats.

Bättre tvättresultat och kvalitet

Förutom snabbheten bygger konceptet på teknologi som ger betydligt bättre tvättresultat och mer skonsam tvätt för bilens ytskikt. Det nya tvättkonceptet arbetar med den modernaste teknologin ur miljösynpunkt.

För att kunna erbjuda marknadens krav på biltvättar samarbetar vi med branschen världsledande biltvättssutrustningar som kan leverera teknologin och utrustningen till Scandinavian Carwashs. Konceptet ska finnas på bra platser där en snabb, högklassig och miljöanpassad biltvätt även bidrar till att dra kunder till områdets butiker, restauranger och andra verksamheter.

varumärket

Image Image

Konceptbilder

Image Image
Image

Nuläge och marknadsförutsättningar

Branschen idag – och i framtiden
Samtidigt som traditionella biltvättar har det allt tuffare behövs fler och bättre biltvättar. Vi ser en möjlighet i att nya och fler tvättanläggningar behöver byggas i takt med att oljebolagen i allt högre grad ”slimmar” sina stationer genom att stänga butiker och tvätthallar. Det tillkommer fler bilar varje år men antalet biltvättar minskar.

Ökade miljökrav och ökat miljöintresse

Samtidigt finns ett stort behov av bättre biltvättar. Det är inte längre tillåtet att tvätta sin bil på egen uppfart eller på gatan och släppa ut tvättvattnet i dagvattnet. Miljöfrågor blir också allt viktigare för en bredare allmänhet. Samtidigt får det inte kosta för mycket och inte ta för lång tid.

Vi erbjuder ett attraktivt alternativ

 • Kunderna får tillgång till snabb, högkvalitativ och miljömässigt hållbar biltvätt enkelt och smidigt.
 • Tvätten går snabbare än i traditionella tvättanläggningar.
 • Automatiska kameror och betalsystem via en app gör det smidigt, enkelt och säkert.
 • De får ett högklassigt tvättresultat med automatisk vaxning där bilen blir helt ren och torr.
 • Öppet alla dagar i veckan dygnet runt.

Äntligen en biltvätt som är snäll mot miljön

Att kunna erbjuda miljömässigt hållbar biltvätt är inte bara nödvändigt utan också något kunderna vill känna sig trygga med. Miljö och hållbarhet är ett av våra viktigaste fokus, och Scandinavian Carwashs anläggningar kommer att vara överlägsna traditionella tvättar ur miljösynpunkt tack vare teknologi och system som reducerar miljöpåverkan.
 • Alla tvättprodukter som används i tvättarna är Svanen-märkta.
 • 85 % av vattnet återanvänds och vattnet renas med biologisk rening i ett slutet system.
 • Hela anläggningen kan Svanenmärkas.
 • Solpaneler kommer att monteras på tak för mindre miljöpåverkan.

Etableringsstrategi för Scandinavian car wash

För fastighetsägare, köpcentrum, bensinmackar
Scandinavian Carwash har för avsikt att etablera sig i hela Skandinavien. För att nå maximal lönsamhet och tillväxt är siktet inställt på bra lägen nära köpcentrum och andra platser med mycket trafik. Under hösten 2019 sker en investeringsrunda där vi söker investerare som vill vara med och bygga upp Skandinaviens största biltvättskedja.
Image

För investerare

Vi har för avsikt att etablera Scandinavian Carwash på attraktiva platser. Vi kommer bara att etablera obemannade anläggningar. Biltvättarna kan snabbt komma upp i en volym som ger väsentligt högre lönsamhet än traditionella tvättar, till samma pris för kunderna. Vår ambition är att teckna långa avtal och bygga långsiktigt stark lönsamhet med goda resultat.

För kunder

 • Kunderna får tillgång till snabb, högkvalitativ och miljömässigt hållbar biltvätt enkelt och smidigt.
 • Tvätten går betydligt snabbare än i traditionella tvättanläggningar.
 • Tack vare betalsystem och via en app behöver de inte kliva ur bilen eftersom kameror registrerar reg-numret och kunden betalar med appen.
 • Kunden erbjuds också att teckna abonnemang som ger tillgång till att tvätta många gånger för ett fast pris per månad.
 • De får ett högklassigt tvättresultat inklusive vaxning, ren och torr bil.
Image

Var med på en lönsam resa

Scandinavian Car Wash har för avsikt att etablera sig i hela Skandinavien. För att nå maximal lönsamhet och tillväxt är siktet inställt på enbart bra lägen nära köpcentrum och andra platser med mycket trafik. Under hösten 2019 sker en investeringsrunda där vi söker investerare som vill vara med och bygga upp Skandinaviens mest intressanta och modernaste biltvättkedja! Vi söker även mark/fastighetsägare, köpcentrum, bensinkedjor och andra aktörer med lämplig mark för etablering, och som ser möjligheterna till ökad trafik och kundtillströmning. Vi medverkar gärna som partner vid presentation och planering av exempelvis nya handelsplatser.

Följ med på vår resa

Hör av dig
Intresserad? Hör av dig till oss så berättar vi mer om investeringsrundan, våra planer och möjligheterna att vara med och ta del av direkta eller indirekta vinster med de modernaste och miljövänligaste biltvättarna.
Genom att klicka i denna knapp så lämnar du ditt samtycke för att vi använder dina uppgifter för att komma i kontakt med dig. Läs om vår dataskyddspolicy
Image Image