Image

Shine factory

En revolution med många vinnare

Shine Factory är ett modernt koncept inom biltvätt, med miljövänliga anläggningar, hög kvalitet på tvätten och enkel tillgänglighet i form av obemannade anläggningar som kan tvätta 12–15 bilar i timman dygnet runt alla dagar i veckan.

Konceptet ger stora möjligheter att öka trafik- och kundtillströmning till köpcentrum, handelsplatser och trafikstråk där vi planerar att etablera våra biltvättar. Bra lägen gör konceptet attraktivt samtidigt som det blir en kundmagnet för våra anläggningar. 

våra biltvättar

Obemannade och automatiska anläggningar där kameror registrerar bilen och där kunden betalar enkelt genom att registrera sitt betalkort i en app eller vid en betalterminal. Anläggningarna har möjlighet att tvätta 12–15 bilar i timman, jämfört med maximalt 7–8 bilar/timme i traditionella anläggningar. 

Bättre tvättresultat och kvalitet

Konceptet bygger på modern miljövänlig teknologi som ger perfekta tvättresultat och mer skonsam behandling för bilens ytskikt – två viktiga kundfördelar som gör oss till ett attraktivare val. Vår miljövänliga tvätt är av mycket hög kvalitet till en konkurrenskraftig prisnivå. 

För att kunna erbjuda marknadens bästa biltvättar samarbetar vi med tyska dem som är världsledande inom biltvättanläggningar och som levererar teknologin och utrustningen i Shine Factorys lösning. 

Konceptet ska finnas på bra platser där en snabb, högklassig och miljöanpassad biltvätt även bidrar till att dra kunder till områdets butiker, restauranger och andra verksamheter. 

varumärket

ImageImage

konceptbilder

Image
Image
Image

Nuläge och marknadsförutsättningar

Biltvättsbranschen kommer ha utmaningar i framtiden. Traditionella biltvättar är långsamma och kräver stora och dyra utrymmen. Detta tillsammans med allt högre miljökrav gör det olönsamt för ex. bensinmackar att investera i nya anläggningar. 

Många befintliga anläggningar har fått dispens av kommunen gällande miljökraven, ett troligt scenario är att en del av dem hellre lägger ner sin tvättanläggning än att investera 500 000–700 000 kronor för en ny reningsanläggning. Den problematiken berör inte 

Shine Factory alls då vi redan från början använder anläggningar som uppfyller dagens och framtida miljökrav. 

Våra anläggningar kommer redan från start ha en hög nivå av miljövänlighet med låg vattenförbrukning, rening av vattnet och Svanen-märkta tvättprodukter. 

Ökade miljökrav och ökat miljöintresse

Samtidigt finns ett stort behov av bättre biltvättar. Det är inte längre tillåtet att tvätta sin bil på egen uppfart eller på gatan och släppa ut tvättvattnet i dagvattnet. Miljöfrågor blir också allt viktigare för en bredare allmänhet. Samtidigt får det inte kosta för mycket, inte ta för lång tid och inte kräva långa resor till närmaste biltvätt. 

Vi erbjuder ett attraktivt alternativ

Kundfördelar som ger oss konkurrenskraft
 • Kunderna får tillgång till snabb, högkvalitativ och miljömässigt hållbar biltvätt.
 • Tvätten går snabbare än i traditionella tvättanläggningar.
 • Automatiska kameror och betalsystem via en app eller betalterminal gör det smidigt, enkelt och säkert.
 • Bilarna får ett högklassigt tvättresultat med automatisk vaxning och blir rena och torra.
 • Öppet alla dagar i veckan dygnet runt, 24/7.

Tydlig miljöprofil med
Svanen-märkning 

Att kunna erbjuda miljömässigt hållbar biltvätt är inte bara nödvändigt utan också något kunderna vill känna sig trygga med. Miljö och hållbarhet är en av våra viktigaste fokus, och Shine Factorys anläggningar kommer att vara överlägsna traditionella tvättar ur miljösynpunkt tack vare teknologi och system som reducerar miljöpåverkan. 

 • Alla tvättprodukter som används i tvättarna är Svanen-märkta. 
 • 85 % av vattnet återanvänds och vattnet renas med biologisk rening i ett slutet system. 
 • Hela anläggningen kan Svanen-märkas. 
 • Solpaneler kommer att monteras på tak för mindre miljöpåverkan samt energisparande. 

Etableringsstrategi för shine factory

För fastighetsägare, köpcentrum, bensinmackar

Shine Factory har för avsikt att etablera sig i hela Skandinavien. För att nå maximal lönsamhet och tillväxt är siktet inställt på bra lägen nära köpcentrum och andra platser med mycket trafik. Med rätt marknadsföring vill vi snabbt nå en volym som ger god lönsamhet. Ambitionen är att teckna långa avtal med rätt kundgrupp. Detta kommer ge stabila intäkter i projektet. 

Image

För investerare

Vi har för avsikt att etablera Shine Factory med obemannade anläggningar. Biltvättarna kan snabbt komma upp i en volym som ger väsentligt högre lönsamhet än traditionella tvättar. Vår ambition är att teckna långa avtal och bygga långsiktig stark lönsamhet med goda resultat för våra investerare.

För våra kunder

 • Kunderna får tillgång till snabb, högkvalitativ och miljömässigt hållbar biltvätt enkelt och smidigt. 

 • Tvätten går betydligt snabbare än i traditionella tvättanläggningar. 

 • Tack vare betalsystem via en app behöver de inte kliva ur bilen eftersom kameror registrerar reg-numret och kunden betalar med appen. 

 • Kunden erbjuds också att teckna abonnemang som ger tillgång till att tvätta så många gånger man önskar för ett fast pris per månad. 

 • De får ett högklassigt tvättresultat inklusive vaxning och torr bil. 
Image

Var med på en lönsam resa

Vi söker mark/fastighetsägare, köpcentrum, bensinkedjor och andra aktörer med lämplig mark för etablering, och som ser möjligheterna till ökad trafik och kundtillströmning. Vi medverkar gärna som partner vid presentation och planering av exempelvis nya handelsplatser. 

Följ med på vår resa

Hör av dig

Intresserad? Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra planer och möjligheterna att vara med och ta del av direkta eller indirekta vinster med världens modernaste biltvättar. 

Genom att klicka i denna knapp så lämnar du ditt samtycke för att vi använder dina uppgifter för att komma i kontakt med dig. Läs om vår dataskyddspolicy
Image
Image
Image

shine factory

En revolution med många vinnare

Shine Factory är ett modernt koncept inom biltvätt, med miljövänliga anläggningar, hög kvalitet på tvätten och enkel tillgänglighet i form av obemannade anläggningar som kan tvätta 12–15 bilar i timman dygnet runt alla dagar i veckan.

Konceptet ger stora möjligheter att öka trafik- och kundtillströmning till köpcentrum, handelsplatser och trafikstråk där vi planerar att etablera våra biltvättar. Bra lägen gör konceptet attraktivt samtidigt som det blir en kundmagnet för våra anläggningar. 

Våra biltvättar

Obemannade och automatiska anläggningar där kameror registrerar bilen och där kunden betalar enkelt genom att registrera sitt betalkort i en app eller vid en betalterminal. Anläggningarna har möjlighet att tvätta 12–15 bilar i timman, jämfört med maximalt 7–8 bilar/timme i traditionella anläggningar. 

Bättre tvättresultat och kvalitet

Konceptet bygger på modern miljövänlig teknologi som ger perfekta tvättresultat och mer skonsam behandling för bilens ytskikt – två viktiga kundfördelar som gör oss till ett attraktivare val. Vår miljövänliga tvätt är av mycket hög kvalitet till en konkurrenskraftig prisnivå. 

För att kunna erbjuda marknadens bästa biltvättar samarbetar vi med tyska dem som är världsledande inom biltvättanläggningar och som levererar teknologin och utrustningen i Shine Factorys lösning. 

Konceptet ska finnas på bra platser där en snabb, högklassig och miljöanpassad biltvätt även bidrar till att dra kunder till områdets butiker, restauranger och andra verksamheter. 

varumärket

ImageImage

Konceptbilder

ImageImage
Image

Nuläge och marknadsförutsättningar

Branschen idag – och i framtiden

Biltvättsbranschen kommer ha utmaningar i framtiden. Traditionella biltvättar är långsamma och kräver stora och dyra utrymmen. Detta tillsammans med allt högre miljökrav gör det olönsamt för ex. bensinmackar att investera i nya anläggningar. 

Många befintliga anläggningar har fått dispens av kommunen gällande miljökraven, ett troligt scenario är att en del av dem hellre lägger ner sin tvättanläggning än att investera 500 000–700 000 kronor för en ny reningsanläggning. Den problematiken berör inte Shine Factory alls då vi redan från början använder anläggningar som uppfyller dagens och framtida miljökrav. 

Våra anläggningar kommer redan från start ha en hög nivå av miljövänlighet med låg vattenförbrukning, rening av vattnet och Svanen-märkta tvättprodukter. 

Ökade miljökrav och ökat miljöintresse

Samtidigt finns ett stort behov av bättre biltvättar. Det är inte längre tillåtet att tvätta sin bil på egen uppfart eller på gatan och släppa ut tvättvattnet i dagvattnet. Miljöfrågor blir också allt viktigare för en bredare allmänhet. Samtidigt får det inte kosta för mycket, inte ta för lång tid och inte kräva långa resor till närmaste biltvätt. 

Vi erbjuder ett attraktivt alternativ

Kundfördelar som ger oss konkurrenskraft
 • Kunderna får tillgång till snabb, högkvalitativ och miljömässigt hållbar biltvätt. 

 • Tvätten går snabbare än i traditionella tvättanläggningar. 

 • Automatiska kameror och betalsystem via en app eller betalterminal gör det smidigt, enkelt och säkert. 

 • Bilarna får ett högklassigt tvättresultat med automatisk vaxning och blir rena och torra. 

 • Öppet alla dagar i veckan dygnet runt, 24/7. 

Tydlig miljöprofil med Svanen-märkning 

Att kunna erbjuda miljömässigt hållbar biltvätt är inte bara nödvändigt utan också något kunderna vill känna sig trygga med. Miljö och hållbarhet är en av våra viktigaste fokus, och Shine Factorys anläggningar kommer att vara överlägsna traditionella tvättar ur miljösynpunkt tack vare teknologi och system som reducerar miljöpåverkan. 

 • Alla tvättprodukter som används i tvättarna är Svanen-märkta. 

 • 85 % av vattnet återanvänds och vattnet renas med biologisk rening i ett slutet system. 

 • Hela anläggningen kan Svanen-märkas.

 • Solpaneler kommer att monteras på tak för mindre miljöpåverkan samt energisparande. 

Etableringsstrategi för Shine factory

Shine Factory har för avsikt att etablera sig i hela Skandinavien. För att nå maximal lönsamhet och tillväxt är siktet inställt på bra lägen nära köpcentrum och andra platser med mycket trafik. Med rätt marknadsföring vill vi snabbt nå en volym som ger god lönsamhet. Ambitionen är att teckna långa avtal med rätt kundgrupp. Detta kommer ge stabila intäkter i projektet. 

Image

För investerare

Vi har för avsikt att etablera Shine Factory på attraktiva platser. Vi kommer bara att etablera obemannade anläggningar. Biltvättarna kan snabbt komma upp i en volym som ger väsentligt högre lönsamhet än traditionella tvättar, till samma pris för kunderna. Vår ambition är att teckna långa avtal och bygga långsiktigt stark lönsamhet med goda resultat.

Kundfördelar

 • Kunderna får tillgång till snabb, högkvalitativ och miljömässigt hållbar biltvätt enkelt och smidigt. 

 • Tvätten går betydligt snabbare än i traditionella tvättanläggningar. 

 • Tack vare betalsystem via en app behöver de inte kliva ur bilen eftersom kameror registrerar reg-numret och kunden betalar med appen.
   
 • Kunden erbjuds också att teckna abonnemang som ger tillgång till att tvätta så många gånger man önskar för ett fast pris per månad.
   
 • De får ett högklassigt tvättresultat inklusive vaxning och torr bil. 
Image

Var med på en lönsam resa

Vi söker mark/fastighetsägare, köpcentrum, bensinkedjor och andra aktörer med lämplig mark för etablering, och som ser möjligheterna till ökad trafik och kundtillströmning. Vi medverkar gärna som partner vid presentation och planering av exempelvis nya handelsplatser. 

Följ med på vår resa

Hör av dig

Intresserad? Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra planer och möjligheterna att vara med och ta del av direkta eller indirekta vinster med världens modernaste biltvättar. 

Genom att klicka i denna knapp så lämnar du ditt samtycke för att vi använder dina uppgifter för att komma i kontakt med dig. Läs om vår dataskyddspolicy
ImageImage